“เพราะฉันเป็นปลา..แล้วมันเรื่องอะไรที่จะต้องไปปีนต้นไม้”
         เด็กบ้าเรียน ปริญญาตรี 3 ใบ ใบแรกเลือกเรียนตามกระแส เลยเสียเวลาชีวิตไป 4 ปี ใบที่ 2-3 เรียนเพราะอยากรู้ และปิดท้ายด้วยปริญญาโทและปริญญาเอกทางบริหารธุรกิจ
         ระหว่างทางที่ผ่านมาได้คบทั้งพาลทั้งบัณฑิต เลยได้เห็นทั้งผิดทั้งชอบ และเห็นความฉลาดมากมายที่ใครก็สร้างได้ให้เป็นของตัวเอง

        

แนะนำวิทยากร

ดร.สิริลักษณ์ ทองพูน

         ปริญญา 5 ใบ ปริญญาตรีใบแรกเรียนตามกระแส ใบที่ 2 และ 3 เรียนเพราะอยากรู้ และต่อด้วยใบปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านบริหารธุรกิจอย่างละ 1 ใบ เรียนเพราะต้องใช้ประกอบอาชีพ