เทคนิคการวางแผนชีวิต การกำหนดเป้าหมาย การดีไซน์อนาคต กลยุทธ์เปลี่ยนความชอบให้เป็นอาชีพที่ใช่ เทคนิคการพัฒนาตนเองแบบง่ายๆ การรับมือกับความล้มเหลว ตลอดจนการให้กำลังใจตนเอง ฯลฯ Aj.Man เชื่อว่า "โลกนี้ไม่มีใครโง่ มีแต่คนที่ไม่ยอมเรียนรู้ เรียนรู้ช้า และไม่รู้วิธีการเรียนรู้เท่านั้นเอง และเชื่อว่าชีวิตออกแบบได้ ไม่มีคำว่าสายเกินไป"

        

แนะนำวิทยากร

"Aj.Man" ผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชัย  พันธ์คง

         อดีตเด็กเรียนอ่อน ติดศูนย์ 20 วิชา จบ ม.6 ด้วยเกรดเฉลี่ย 1.21 ด้วยความขยัน อดทน ฟันฝ่า พัฒนาตนเอง จากจุดต่ำสุดสู่จุดสูงสุดของชีวิต ด้วยการเป็นนักเขียน นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Productivity Improvement, Kaizen กับการพัฒนางาน, ธุรกิจเกษตร ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ