วัยรุ่นอย่างเรา จะเข้าใจกฎหมายได้อย่างไร หรือเพราะกฎหมายเป็นเรื่องไกลตัว หรือใกล้ตัวจนมองไม่เห็นความสำคัญ แล้ววัยรุ่นอย่างเรา จำเป็นต้องรู้กฎหมายด้วยเหรอ ?
“กฎหมายเป็นเรื่องสนุก ไม่ยากที่จะเข้าใจอย่างที่คิด”

        

แนะนำวิทยากร

ผศ.วรา บุญพันธ์

  • เคยเป็นวัยรุ่นที่เคยถูกคุณครูขอร้องให้ออกนอกห้องเมื่อถึงคาบสอน วัยรุ่นที่เคยถูกคุณครูฝ่ายปกครองขอร้องให้ย้ายไปเรียนที่อื่น
  • เคยเป็นวัยรุ่นที่ถูกสังคมการศึกษา บีบให้จำต้องเปลี่ยนสายการศึกษา จากสายสามัญ ไปสู่ช่างยนต์ แต่เมื่อจบการศึกษา ระดับ ป.ว.ช. วิถีชีวิตก็หันเหอีกครั้ง เมื่อเลือกเข้าศึกษาต่อสายนิติศาสตร์ และสามารถจบนิติศาสตร์บัณฑิตได้ภายในสามปีครึ่ง และสามารถสอบไล่ได้เนติบัณฑิตไทย ลำดับที่ 50