ยุคแห่งเทคโนโลยีที่มาแรง นวัตกรรมที่ทันสมัย ทำให้ธุระกิจประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก เรามารู้จักเทคโนลยี IOT ไปพร้อมกับเรา...เริ่มต้นง่าย ๆ ไม่ยาก

  • รู้จักเทคโนโลยี IOT
  • อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ IOT และหลักการทำงาน
  • นวัตกรรมที่นำเทคโนโลยี IOT ไปประยุกต์ใช้

        

แนะนำวิทยากร

อาจารย์จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา

         คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานด้านการสอนยาวนานถึง 10 ปี แม้ว่าอาจารย์จะชื่อเล่นว่า “ยักษ์” แต่ก็เป็น ยักษ์ ที่นักศึกษารักและให้ความเคารพ