“สิ่งที่เราอยากเป็น เรากำหนดได้ด้วยตัวเอง” ชีวิตในวัยเรียน และชีวิตในวันทำงานนั้นต่างกัน จะประสบความสำเร็จได้ เราต้องมีความสุขกับสิ่งที่เราเลือก

        

แนะนำวิทยากร

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ รัตนพันธ์

         ที่ปรึกษาธุรกิจ คอลัมนิสต์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Inspire Marketing การบริหารการตลาด Branding Management เทคนิคการขายและการบริการ การจัดจำหน่าย,การจัดการธุรกิจค้าปลีก การบริการที่เป็นเลิศ จิตวิญญาณทางการขาย