เวลาดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรืออ่านหนังสือพิมพ์ เคยตั้งคำถามหรือไม่ว่า…เราได้อะไร? และสื่อเหล่านั้นแฝงอะไรในสารบ้าง มาร่วมกันค้นหาคำตอบกันว่าสื่อแต่ละชนิดถูกสร้างขึ้นเพื่ออะไร ใครเป็นผู้สร้าง ใช้วิธีการใด คนแต่ละคนรับรู้ เนื้อหาของสื่อต่างกันอย่างไร เนื้อหาสื่อปลูกฝังความคิดซ่อนค่านิยมอะไร และที่สำคัญสื่อหวังอะไรจากเรา...

        

แนะนำวิทยากร

ผศ.นิติยา ศรีพูล

         ความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านประชาสัมพันธ์ และการกำหนดทิศทางการใช้สื่อในยุคดิจิทัล