คุณบังอร สุวรรณมงคล

MD & Founder Hummingbirds Research & Digital Marketing Consultant

Innovative Consumer...เจาะลึก DNA ผู้บริโภคยุค 4.0
(เทรนด์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค 4.0) ล้วงลึกทุกอณูรูขุมขนผู้บริโภคยุคใหม่ พฤติกรรมแบบ MULTI-SCREEN


ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Innovative Research…
วิจัยจากหิ้งสู่ห้าง รอบรู้ เข้าใจธุรกิจยุคใหม่นำวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์ พัฒนาต่อยอดงานวิจัย ทำกำไรให้ธุรกิจ ปั้นดินให้เป็นดาว


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง

ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Southern Consumer Confidence Index...ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในภาคใต้ ยุค 4.0
ติดตามแบบทันสถานการณ์กับความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคใต้แบบรายเดือน สัญญาณเตือน!!! การลงทุนธุรกิจ


ดร.แสงสุข พิทยานุกุล

กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง บริษัท สมูทอี จำกัด 

Innovative Marketing Strategy…การตลาดเชิงสร้างสรรค์ ยุค 4.0
ร่วมสร้างสรรค์ธุรกิจให้ก้าวไกล สร้างสิ่งแปลกใหม่ทางการตลาด สร้างโอกาสให้ธุรกิจ


คุณไผท ผดุงถิ่น

กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด

Marketing Innovation for Startup
นวัตกรรมทางการตลาด แบบก้าวกระโดด จับชีพจร Startup อย่างใกล้ชิด พิชิตยอดขายแบบฉับไว เส้นทางธุรกิจแนวใหม่ที่ใคร ๆ ก็ทำได้


ติดต่อสอบถาม

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110


สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ l โทร. 0-7420-0300 ต่อ 617,620
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ l โทร. 0-7420-0300 ต่อ 611,612
โทรสาร 0-7420-0308
Website: www.hu.ac.th/smd12
eMail: smd@hu.ac.th


- ราคาบัตร 400 บาท (รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง 2 มื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
- พิเศษ ซื้อครบ 5 ใบ รับส่วนลด 10% (ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปเบิกค่าใช้จ่ายคืนจากหน่วยงานต้นสังกัด)