วิทยากร
วันนักการตลาดสัญจร…ภาคใต้ ครั้งที่ 14

"MARKETING Next Step…จับอนาคตการตลาดพลาดไม่ได้"
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562
เวลา 08.00 –16.30 น. ณ ห้อง Blue Ocean Hall
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Next Step: The Engagement Era “Purposeful Consumer” อนาคตผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างไร? โดย คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน Deputy Managing Director, INTAGE Thailand

Next Step: New Marketing Landscape... โลกการตลาดเปลี่ยนไปอย่างไร? โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล Strategic Planning Director บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด

Next Step: Marketing & Sales in Modern World…. การตลาด และ การขาย ในเศรษฐกิจปัจจุบัน โดย คุณวรพงศ์ เกียรติดำรงวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด, SAPPE PLC.

Next Step: New Sales Opportunity E-commerce โดย คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา CEO & Co-Founder, Priceza Co., Ltd

กำหนดการ
วันนักการตลาดสัญจร…ภาคใต้ ครั้งที่ 14

"MARKETING Next Step…จับอนาคตการตลาดพลาดไม่ได้"
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562
เวลา 08.00 –16.30 น. ณ ห้อง Blue Ocean Hall
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน /รับเอกสาร วิดีทัศน์แนะนำ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

09.00 - 09.15 น.

พิธีเปิด กล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวเปิดงานโดย ม.ร.ว.สุทธิภาณี ยุคล ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

09.15 – 10.20 น.

Next Step: The Engagement Era “Purposeful Consumer” อนาคตผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างไร? โดย คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน Deputy Managing Director, INTAGE Thailand

10.30 - 12.00 น.

Next Step: New Marketing Landscape... โลกการตลาดเปลี่ยนไปอย่างไร? โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล Strategic Planning Director บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.50 น.

Next Step: Marketing & Sales in Modern World…. การตลาด และ การขาย ในเศรษฐกิจปัจจุบัน โดย คุณวรพงศ์ เกียรติดำรงวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด, SAPPE PLC.

15.00 – 16.30 น.

Next Step: New Sales Opportunity E-commerce โดย คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา CEO & Co-Founder, Priceza Co., Ltd

16.30 น.

ปิดงาน

หมายเหตุ**

10.20 – 10.30 น . พักรับประทานอาหารว่าง
14.50 – 15.00 น . พักรับประทานอาหารว่าง

ราคาบัตร 400 บาท

รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง 2 มื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
พิเศษ ซื้อครบ 5 ใบ รับส่วนลด 10%
(ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปเบิกค่าใช้จ่ายคืนจากหน่วยงานต้นสังกัด)
สำรองที่นั่งและชำระเงินได้ที่

สำรองที่นั่งและชำระเงินได้ที่

ประมวลภาพกิจกรรมปีที่ผ่านมา

"วันนักการตลาด

สัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 13"

"วันนักการตลาด

สัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 12"

"วันนักการตลาด

สัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 11"

"วันนักการตลาด

สัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 10"

"วันนักการตลาด

สัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 9"

"วันนักการตลาด

สัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 8"

"วันนักการตลาด

สัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 7"

"วันนักการตลาด

สัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 6"

"วันนักการตลาด

สัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 5"

"วันนักการตลาด

สัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 4"

"วันนักการตลาด

สัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 3"

"วันนักการตลาด

สัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 2"

"วันนักการตลาด

สัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 1"

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำรองที่นั่งและชำระเงินได้ที่

สำรองที่นั่งและชำระเงินได้ที่
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานิพัทธ์อุทิศ 2
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 915-1-38333-0
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (วันนักการตลาดภาคใต้)”
(ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ eMail: smd@hu.ac.th หรือ โทรสาร 0-7420-0308)

สำนักงานเลขานุการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โทร. 0-7420-0300 ต่อ 617, 620

สาขาวิชาการตลาด

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

โทร. 0-7420-0300 ต่อ 611, 612

ดร.คนึงนิจต์ หนูเช็ก
โทร. 090-226-2894

อ.สิริกาญจน์ พิมพงศ์ไพศาล
โทร. 081-277-3797