กำหนดการ

เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้ และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 5
“ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ บริเวณลานหน้าอาคารยูพลาซ่า (U-PLAZA) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 

 

04.00 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน ลานหน้าอาคาร 3 (สุราษฏร์ธานี) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


05.10 น.

- พิธีถวายพระพร

- ประธานจัดงานกล่าวรายงาน

- ประธานกล่าวเปิดโครงการ


05.30 น.

ประธานปล่อยตัวประเภทฮาล์ฟมาราธอน


06.00 น.

ประธานปล่อยตัวประเภทมินิมาราธอน


06.19 น.

ประธานปล่อยตัวประเภทฟันรัน


08.00 น.

พิธีมอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล/ปิดโครงการ