HATYAI POLL ครั้งที่ 8 เรื่อง “บทเรียนน้ำท่วมกรุงเทพฯสะท้อนการรับมือน้ำท่วมหาดใหญ่” เมื่อ 1/26/2012 2:56:19 PM  อ่าน1109HATYAI POLL ครั้งที่ 7 เรื่อง “การเฝ้าระวังภาวะเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ เมื่อ 1/26/2012 2:43:34 PM  อ่าน423HATYAI POLL ครั้งที่ 6 เรื่อง “รัฐบาลยิ่งลักษณ์กับความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้าน” เมื่อ 1/26/2012 2:32:39 PM  อ่าน537HATYAI POLL ครั้งที่ 5 เรื่อง “ผลกระทบจากนโยบายการเมืองของรัฐบาลยิ่งลักษณ์” เมื่อ 1/26/2012 2:30:56 PM  อ่าน697HATYAI POLL ครั้งที่ 4 เรื่อง “รัฐบาลยิ่งลักษณ์กับความมั่นคงแห่งรัฐ” เมื่อ 1/26/2012 2:15:41 PM  อ่าน562HATYAI POLL ครั้ง 3 เรื่อง “การเมืองและนโยบายเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย” เมื่อ 1/26/2012 2:12:48 PM  อ่าน560HATYAI POLL ครั้งที่ 2 เรื่อง “การเฝ้าระวังภาวะเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้” เมื่อ 1/26/2012 2:07:20 PM  อ่าน425


HATYAI POLL ครั้งที่ 1 เรื่อง “ สำรวจคะแนนนิยมการเลือกตั้ง 54 ” เมื่อ 1/26/2012 2:00:22 PM  อ่าน322
 
 
หน้าที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 
ทีมงาน