HATYAI POLL ครั้งที่ 13-2555 เรื่อง "เสียงสะท้อนผลงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในรอบ 1 ปี 6 เดือน ” 2/15/2013 9:34:46 AM  ҹ433HATYAI POLL ครั้งที่ 12-2555 เรื่อง “ มุมมองของประชาชนกับปัญหาแรงงานต่างด้าว” 1/31/2013 2:57:19 PM  ҹ731HATYAI POLL ครั้งที่ 11-2555 เรื่อง เก็บตกการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ 12/4/2012 10:02:14 AM  ҹ516HATYAI POLL ครั้งที่ 10-2555 เรื่อง “ สิ่งดีๆ ที่ได้เรียนรู้จากวันพ่อ ” 12/4/2012 9:54:24 AM  ҹ1008HATYAI POLL ครั้งที่ 9-2555 เรื่อง “ สงขลา-หาดใหญ่กับเทศกาลสุขสันต์วันลอยกระทง” 12/3/2012 8:59:40 AM  ҹ620HATYAI POLL ครั้งที่ 8-2555 เรื่อง “ เศรษฐกิจและประชานิยมในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ 3” 11/26/2012 2:27:03 PM  ҹ571HATYAI POLL ครั้งที่ 7-2555 เรื่อง “ มหันตภัยสารกัมมันตรังสีเรื่องใกล้ตัวที่คนสงขลาไม่เคยรู้” 11/22/2012 8:42:26 AM  ҹ673HATYAI POLL ครั้งที่ 6-2555 เรื่อง “ มุมมองของประชาชนกับหวย2 ตัว3 ตัวออนไลน์” 10/31/2012 3:03:32 PM  ҹ732HATYAI POLL ครั้งที่ 5-2555 เรื่อง “ การเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ” 10/31/2012 3:00:12 PM  ҹ1066


HATYAI POLL ครั้งที่ 4-2555 เรื่อง “ บทสรุปรายงาน คอป. กับความปรองดองของคนในสังคมไทย” 10/2/2012 2:47:57 PM  ҹ587
 
 
˹ҷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 
ҹ