HATYAI POLL 5/59 "ประชาชนคิดอย่างไรกับการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 5/18/2017 2:35:04 PM  ҹ235



HATYAI POLL 4/59 “ความคิดเห็นต่อมาตรการกฎหมายจราจรช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์" 5/18/2017 2:32:55 PM  ҹ214



HATYAI POLL 3/59 “ประชาชนคิดอย่างไรกับทิศทางการพัฒนาภาคใต้ (Southern Seaboard)" 5/18/2017 2:30:27 PM  ҹ225



HATYAI POLL 2/59 “พฤติกรรมของประชาชนกับวันวาเลนไทน์" 2/14/2017 8:54:16 AM  ҹ342



HATYAI POLL 1/59 “สภาพเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2560" 12/28/2016 4:20:56 PM  ҹ245



หัวข้อ : HATYAI POLL 9/58 “สังคมไทยกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ" 6/29/2016 1:39:59 PM  ҹ472



หัวข้อ : HATYAI POLL 8/58 “การเฝ้าระวังภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม" 6/14/2016 5:46:46 PM  ҹ432



หัวข้อ : HATYAI POLL 7/58 “ภาวะเศรษฐกิจกับประเพณีสงกรานต์ในยุคประหยัดน้ำ" 4/12/2016 9:29:01 AM  ҹ588



HATYAI POLL 6/58 “สังคมไทยกับวันวาเลนไทน์" 2/12/2016 1:15:04 PM  ҹ494


HATYAI POLL 5/58 “การแก้ปัญหาของรัฐบาลในวิกฤตราคายางพาราตกต่ำ" 2/11/2016 1:19:22 PM  ҹ351




 
 
˹ҷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 
ҹ