HATYAI POLL 4/61 "พฤติกรรมของเยาวชนกับวันวาเลนไทน์" 2/13/2019 10:08:39 AM  ҹ76HATYAI POLL 2/61 "ประชาชนชาวใต้คิดอย่างไรกับเทศกาลปีใหม่ 2562" 12/26/2018 1:25:49 PM  ҹ155HATYAI POLL 1/61 "ประชาชนชาวใต้กับการเลือกตั้งปี 2562" 11/14/2018 4:34:25 PM  ҹ53HATYAI POLL 6/60 "ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม" 5/18/2018 4:10:28 PM  ҹ156HATYAI POLL 5/60 "วิถีชีวิตของประชาชนที่มีต่อเทศกาลสงกรานต์" 5/18/2018 4:09:18 PM  ҹ89HATYAI POLL 4/60 "พฤติกรรมของประชาชนในวันวาเลนไทน์" 2/13/2018 2:02:39 PM  ҹ205HATYAI POLL 3/60 "ประชาชนคิดอย่างไรกับผลงานของรัฐบาลในรอบปี 2560" 2/13/2018 1:56:59 PM  ҹ160HATYAI POLL 2/60 "ของขวัญปีใหม่ที่ชาวใต้ต้องการได้จากนายกรัฐมนตรี" 12/25/2017 9:23:03 AM  ҹ181HATYAI POLL 1/60 "มุมมองของประชาชนที่มีต่อการให้บริการและนโยบายของสำนักงานประกันสังคม" 11/20/2017 11:01:46 AM  ҹ314


HATYAI POLL 6/59 "ประชาชนคิดอย่างไรกับการปฏิรูปตำรวจภายใต้ยุค คสช." 7/20/2017 9:12:03 AM  ҹ336
 
 
˹ҷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 
ҹ