HATYAI POLL 3/63 "ปัญหา โอกาส และมาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในสถานการณ์โควิด-19" 5/15/2020 9:55:43 AM  ҹ62HATYAI POLL 2/63 "ความเชื่อมั่นของรัฐบาลต่อการแก้ปัญหาไวรัสโคโรน่า (โควิด - 19)" 2/27/2020 12:43:59 PM  ҹ69HATYAI POLL 1/63 "พฤติกรรมของประชาชนกับวันวาเลนไทน์" 2/13/2020 2:02:11 PM  ҹ139HATYAI POLL 8/61 "ประชาชนชาวใต้คิดอย่างไรกับการเมืองก่อนการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562" 3/15/2019 3:59:58 PM  ҹ287HATYAI POLL 7/61 "คนใต้กับนโยบายพรรคการเมือง" 3/11/2019 10:25:55 AM  ҹ286HATYAI POLL 5/61 "เยาวชนคิดอย่างไรกับการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้" 2/26/2019 1:15:25 PM  ҹ168HATYAI POLL 4/61 "พฤติกรรมของเยาวชนกับวันวาเลนไทน์" 2/13/2019 10:08:39 AM  ҹ378HATYAI POLL 2/61 "ประชาชนชาวใต้คิดอย่างไรกับเทศกาลปีใหม่ 2562" 12/26/2018 1:25:49 PM  ҹ357HATYAI POLL 1/61 "ประชาชนชาวใต้กับการเลือกตั้งปี 2562" 11/14/2018 4:34:25 PM  ҹ250


HATYAI POLL 6/60 "ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม" 5/18/2018 4:10:28 PM  ҹ328
 
 
˹ҷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 
ҹ