ม.หาดใหญ่จัดกิจกรรม “สายใย สายสัมพันธ์ครั้งที่ 14” รับน้องสร้างสรรค์ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 27/08/2561  ҹ 113ม.หาดใหญ่จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 20/08/2561  ҹ 161เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 6 16/09/2561  ҹ 124ข่าวดี สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2562 04/11/2561  ҹ 123ครั้งแรกของเมืองไทย! สุดยอดหลักสูตรผู้นำองค์กรยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมกับวิทยากรด้านการตลาด 02/10/2561  ҹ 113ข่าวดี สำหรับนักศึกษาที่สนใจเรียนระดับปริญญาตรีภาคสมทบ ปีการศึกษา 2562 05/11/2561  ҹ 115ม.หาดใหญ่สุดเจ๋ง คว้า 3 รางวัล บุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น จากสสอท. ปี 2561 24/11/2561  ҹ 103มญ. ผนึกกำลังสมาคมโรงเรียนเอกชนใต้ ร่วมมือทางวิชาการ 15/12/2561  ҹ 100สินค้าท้องถิ่นผลิตภัณฑ์จาก "ผ้าใยสับปะรด" ผลตอบรับดี ยอดสั่งซื้อตปท. สูงสร้างชื่อโกยรายได้เข้าประเทศ 30/01/2562  ҹ 128


นักกีฬาม.หาดใหญ่สุดเจ๋งคว้ารางวัลสร้างชื่อเสียงด้านกรีฑา 05/02/2562  ҹ 95
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
 
ҹ