ม.หาดใหญ่ สร้าง Cabin Mock Up ส่งเสริมประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน 02/06/2560  ҹ 406วันสถาปนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครบ 20 ปี 09/04/2560  ҹ 423ม.หาดใหญ่ร่วมประหยัดพลังงาน ติดตั้งโซล่าร์เซลล์ทุกอาคารเรียน 05/04/2560  ҹ 433ม.หาดใหญ่ แถลงข่าว 20 ปี สู่ University 4.0 07/04/2560  ҹ 442ทัพนักกีฬา ม.หาดใหญ่ คว้าชัยใน “สุรนารีเกมส์” 15/03/2560  ҹ 374ม.หาดใหญ่ MOU วิทยาลัยธุรกิจและภาษาต่างประเทศ ยูนนาน (YCFA) สาธารณรัฐประชาชนจีน 04/04/2560  ҹ 526มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 01/02/2560  ҹ 519“พัทธกุล สีหมัด” จากเด็กติดเกม สู่แชมป์เต้น B-boy ระดับประเทศ 10/02/2560  ҹ 380พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558 12/02/2560  ҹ 452


ม.หาดใหญ่ร่วมใจปลูกป่าชายเลน 06/02/2560  ҹ 437
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
 
ҹ