ตะลุยลังกาวีกับโครงการ U-Radio Club Save The Earth # 4 25/12/2555  ҹ 1025‘HU Star Contest # 4’ ปั้น “ดิน” ให้เป็น “ดาว” 25/12/2555  ҹ 1392ชมรมคนแบกเป้ ม.หาดใหญ่ รับรางวัลอนุรักษ์พลังงาน 21/12/2555  ҹ 701ชมรมคนแบกเป้ ม.หาดใหญ่ รับรางวัลอนุรักษ์พลังงาน 21/12/2555  ҹ 794อาจารย์ ม.หาดใหญ่ ปลื้มปิติ ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ จากในหลวง 20/12/2555  ҹ 2676ม.หาดใหญ่เชิญ ดร.วิษณุ เครืองาม ให้ความรู้เศรษฐกิจอาเซียนแก่ชุมชน 3/12/2555  ҹ 1106ม.หาดใหญ่ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง 1/12/2555  ҹ 952เครือข่าย 5 สถาบันหัวใจอาสา 30/11/2555  ҹ 1065ชนิษฐา มณีศรีโสภา ...นักศึกษาดีเด่น 2555 21/11/2555  ҹ 880


ม.หาดใหญ่ ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาส “5 ธันวา มหาราช” 13/11/2555  ҹ 1151
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
 
ҹ