ม.หาดใหญ่เชิญ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ บรรยาย “เศรษฐกิจไทยในประชาคมอาเซียน” 29/3/2556  ҹ 960ม.หาดใหญ่เปิด “การจัดการธุรกิคค้าปลีกและแฟรนไชส์” มุ่งผลิตบัณฑิตสู่ตลาดค้าปลีก 28/3/2556  ҹ 1573ม.หาดใหญ่ เชิญ 9 เซียน กับ 7 นักวิชาการรุ่นใหม่ เปิดหลักสูตร Mini M.B.A. เอาใจผู้ประกอบการ 27/3/2556  ҹ 1262น้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม...หนังตะลุงร่วมสมัย ชวนน้องๆ ม. 6 เรียนต่อ ม.หาดใหญ่ 4/3/2556  ҹ 3679ม.หาดใหญ่ พร้อมรับนศ.ใหม่ ปี 56 เปิดหลักสูตรใหม่ขานรับอาเซียน 28/2/2556  ҹ 1338ม.หาดใหญ่ - UniMAP สานสัมพันธ์วิชาการ 20/2/2556  ҹ 838ม.หาดใหญ่จับมือสสปน. เร่งพัฒนาหลักสูตรไมซ์ 20/2/2556  ҹ 861ม.หาดใหญ่จัดประชุมเครือข่าย กยศ. มหาวิทยาลัยในภาคใต้ 9/2/2556  ҹ 1177ม.หาดใหญ่เตรียมพร้อมสู่อาเซี่ยน จัดบรรยายพิเศษถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 3/2/2556  ҹ 952


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่...มหาวิทยาลัยแห่งการอนุรักษ์พลังงาน 24/1/2556  ҹ 1045
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
 
ҹ