ม.หาดใหญ่จัดมหกรรมงานวิชาการ Hatyai Fair 2013 10/1/2556  ҹ 913“ไพร์”คนรุ่นใหม่ ...ใจรักษ์ภาษาไทย 5/1/2556  ҹ 1415มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่จุฬาราชมนตรี 27/12/2555  ҹ 574ตะลุยลังกาวีกับโครงการ U-Radio Club Save The Earth # 4 25/12/2555  ҹ 797‘HU Star Contest # 4’ ปั้น “ดิน” ให้เป็น “ดาว” 25/12/2555  ҹ 1140ชมรมคนแบกเป้ ม.หาดใหญ่ รับรางวัลอนุรักษ์พลังงาน 21/12/2555  ҹ 499ชมรมคนแบกเป้ ม.หาดใหญ่ รับรางวัลอนุรักษ์พลังงาน 21/12/2555  ҹ 623อาจารย์ ม.หาดใหญ่ ปลื้มปิติ ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ จากในหลวง 20/12/2555  ҹ 1342ม.หาดใหญ่เชิญ ดร.วิษณุ เครืองาม ให้ความรู้เศรษฐกิจอาเซียนแก่ชุมชน 3/12/2555  ҹ 876


ม.หาดใหญ่ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง 1/12/2555  ҹ 696
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
 
ҹ