บุคลากรและนักศึกษา ม.หาดใหญ่ได้รับรางวัลในงานคนพิการสากล 04/02/2558  ҹ 588ทัพนักกีฬา ม.หาดใหญ่ ผลงานเยี่ยม คว้าลำดับที่ 12 และนักกรีฑายอดเยี่ยมใน “นนทรีเกมส์” 27/01/2558  ҹ 538เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ สู่นวัตกรรม Open House HU & Hatyai Fair 2015 27/01/2558  ҹ 591คณะรัฐศาสตร์ ม.หาดใหญ่ จัดวิพากษ์หลักสูตร “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต” 22/12/2557  ҹ 576ม.หาดใหญ่แถลงข่าวเปิดป.เอก บริหารธุรกิจ ชูงานวิจัยปั้นนักบริหารธุรกิจมืออาชีพ 26/12/2557  ҹ 546“นฤมล” นศ.ดีเด่น รางวัล สสอท. “นาฏศิลป์ไทย คือความภูมิใจของคนไทย” 01/12/2557  ҹ 620ม.หาดใหญ่ร่วมแข่งขันนวัตกรรมการศึกษาระดับโลก “Reimagine Education” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 01/01/2556  ҹ 590อบรม นศ.ครู ม.หาดใหญ่ 10/11/2557  ҹ 469ม.หาดใหญ่เปิดป.เอก บริหารธุรกิจ ชูงานวิจัยปั้นนักบริหารธุรกิจมืออาชีพ 15/10/2557  ҹ 567


ม.หาดใหญ่ผ่านประเมิน สมศ. รอบสาม(2554-2558) “ระดับดี” 15/10/2557  ҹ 673
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
 
ҹ