ม.หาดใหญ่รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษารางวัลพระราชทาน 30/12/2558  ҹ 504ม.หาดใหญ่ มอบ 200 ทุน พร้อมเปิดหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2559 10/11/2558  ҹ 1429ม.หาดใหญ่สนับสนุนการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล มอบ iPad แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 14/10/2558  ҹ 497“ดัชมิลล์-แจ็ค” ดาว-เดือนดวงใหม่แห่งรั้ว ม.หาดใหญ่ 22/09/2558  ҹ 880ม.หาดใหญ่จับมือ ศอ.บต. จัดแข่งขัน เดิน-วิ่ง นานาชาติ ม.หาดใหญ่เพื่อสันติภาพ จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 3 22/09/2558  ҹ 503ม.หาดใหญ่ มอบทุน 200 ทุน ในโอกาสครบรอบ 20 ปี 18/09/2558  ҹ 850ม.หาดใหญ่เปิดสาขาใหม่ “ออกแบบประยุกต์ศิลป์” มุ่งสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่สู่ตลาดอาเซียน 27/08/2558  ҹ 824ม.หาดใหญ่ จัดแถลงข่าวการแข่งขัน “เดิน-วิ่ง นานาชาติเพื่อสันติภาพฯ” 26/08/2558  ҹ 631MOU ศูนย์สอบ TOEFL 18/08/2558  ҹ 685


คนไทยตัวอย่าง 10/08/2558  ҹ 709
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
 
ҹ