ม.หาดใหญ่ MOU เทศบาลเมืองเบตง เปิดศูนย์จัดการศึกษาขยายโอกาสนอกสถานที่ 29/07/2559  ҹ 459ทนายความอนันต์ชัย ไชยเดช บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษา ม.หาดใหญ่ 23/07/2559  ҹ 445ม.หาดใหญ่จับมือ ศอ.บต. จุฬาราชมนตรี และบ.หาดทิพย์ฯ จัดทดสอบกอรี มุร๊อตตั้ล และอนาชีดเพื่อสันติสุข ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 2 26/07/2559  ҹ 395ม.หาดใหญ่ MOU ม.ยูนนาน ประเทศจีน 18/07/2559  ҹ 370“แค่เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน” มุมมองชีวิตดี ๆ จากแบงค์ อรรถพล ชีวประเสริฐกุล 05/07/2559  ҹ 393ม.หาดใหญ่ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม จัดประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 20/06/2559  ҹ 309สกู้ปข่าว สัมภาษณ์ เด็ก ม.หาดใหญ่ไอเดียเจ๋ง "สบู่เหลวกำจัดกลิ่นขี้ยาง" คว้า 3 รางวัล ITEX 2016 05/06/2559  ҹ 396เด็ก ม.หาดใหญ่ไอเดียเจ๋ง "สบู่เหลวกำจัดกลิ่นขี้ยาง" คว้า 3 รางวัล ITEX 2016 15/05/2559  ҹ 392ม.หาดใหญ่เปิดสาขาใหม่ปี 2559 “ออกแบบประยุกต์ศิลป์” “สาธารณสุขชุมชน” 01/04/2559  ҹ 1148


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557 20/03/2559  ҹ 333
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
 
ҹ