ม.หาดใหญ่ พลิกวิกฤติ Covid-19 ปรับการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ 24/03/2563  ҹ 10ม.หาดใหญ่จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 19-20 พร้อมมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 08/03/2563  ҹ 10ม.หาดใหญ่จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 19-20 21/02/2563  ҹ 24จัดใหญ่! งานวันนักการตลาดสัญจร.ภาคใต้ครั้งที่ 1 The Big 4D เปิด เปลี่ยน ปรับ รับโลกการตลาดยุคใหม่ 07/02/2563  ҹ 21OPEN HOUSE เปิดหลักสูตร “GLOBAL CITIZEN” สร้างวิชาชีวิตให้เยาวชนรุ่นใหม่ 18/01/2563  ҹ 20มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในการได้รับการจัดอันดับคัดเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับ 4 ในภาคใต้ 18/12/2562  ҹ 55LAMPS by HatYai University x YourNextU YOUNG 20/12/2562  ҹ 51ม.หาดใหญ่ จับมือ กลุ่มโรงแรมลาเวล่า ร่วมบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน (WIL) 19/12/2562  ҹ 51เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ จับมือ วช. ขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 13/12/2562  ҹ 52


ม.หาดใหญ่คว้ารางวัลนศ.พระราชทาน ปี2562 09/11/2562  ҹ 59
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
 
ҹ