มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในการได้รับการจัดอันดับคัดเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับ 4 ในภาคใต้ 18/12/2562  ҹ 20LAMPS by HatYai University x YourNextU YOUNG 20/12/2562  ҹ 22ม.หาดใหญ่ จับมือ กลุ่มโรงแรมลาเวล่า ร่วมบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน (WIL) 19/12/2562  ҹ 23เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ จับมือ วช. ขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 13/12/2562  ҹ 20ม.หาดใหญ่คว้ารางวัลนศ.พระราชทาน ปี2562 09/11/2562  ҹ 33พิธีเปิดห้องจำลองการบิน Cabin Mock-up 17/10/2562  ҹ 32ข่าวสถาบัน LAMPS ม.หาดใหญ่ หลักสูตรการเรียนรู้เพื่ออนาคต 14/09/2562  ҹ 34งานตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 10/10/2562  ҹ 36ม.หาดใหญ่จัดโครงการสานสัมพันธ์ครูแนะแนว 62 18/10/2562  ҹ 54


น้องอร นางนพมาศ ม.หาดใหญ่ เชิญชวนทุกคนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 13/11/2562  ҹ 42
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
 
ҹ