หัวข้อ :  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.หาดใหญ่ คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา งานทักษิณวิชาการ 2555
เมื่อวันที่ 3/9/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.หาดใหญ่ คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา งานทักษิณวิชาการ 2555 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.หาดใหญ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา งานทักษิณวิชาการ 2555 นำโดย นางสาวโสภิดา บัวแดง , นายสุทธิชัย รักจันทร์ และนายพรชัย มั่งมี พร้อมด้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นำโดย นางสาวเบญจมาศ กล่อมจันทร์ , นายศตวรรษ พุทธน้อย และนายวรินทร บุญสนิท จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา งานทักษิณวิชาการ 2555 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20129314551.jpg
20129314552.jpg
 
ทีมงาน