หัวข้อ :  โครงการ Feel Good @ ม.หาดใหญ่ สะท้อนมุมมองนักศึกษาผ่านการประกวดภาพถ่าย
เมื่อวันที่ 27/8/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
โครงการ Feel Good @ ม.หาดใหญ่ สะท้อนมุมมองนักศึกษาผ่านการประกวดภาพถ่าย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดกิจกรรมโครงการ “Feel Good @ ม.หาดใหญ่” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้บอกเล่าความประทับใจต่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ผ่านภาพถ่ายใน 3 หัวข้อคือ 1) Green University @ ม.หาดใหญ่, 2) Learning Activities @ ม.หาดใหญ่ และ 3) Happy Life @ ม.หาดใหญ่ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาในคณะ สาขาวิชาต่าง ๆ ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดกว่า 200 ภาพ สำหรับภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในหัวข้อ Green University @ ม.หาดใหญ่ ได้แก่ ภาพ “หนทางการเรียนรู้ ประตูสีเขียว” ผลงานของนายนพดล พูลศิริ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รางวัลชนะเลิศใน Learning Activities @ ม.หาดใหญ่ ได้แก่ ภาพ “วันสบายๆ” ผลงานของนางสาวกานต์พิชชา บราวดี้ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่3 และรางวัลชนะเลิศในหัวข้อสุดท้าย Happy Life @ ม.หาดใหญ่ ได้แก่ ภาพ “ป่าวประกาศ” ผลงานของ นายพงศกร ผสมธาตุ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และภาพ “สายใยพี่กับน้อง” ผลงานของ นายวีระพงศ์ กล้างาม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20128271701.doc
20128271702.jpg
20128271703.jpg
20128271704.jpg
 
ทีมงาน