หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่น้อมรำลึก “วันรพี”
เมื่อวันที่ 8/8/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่น้อมรำลึก “วันรพี” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่น้อมรำลึกบิดากฎหมายไทย จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมป่าตอง อาคารภูเก็ต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันรพีหรือวันกฎหมายไทย ตรงกับวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี องค์กรต่าง ๆ ในวงการกฎหมายจะจัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติบิดาแห่งกฎหมายไทย หรือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้พร้อมใจกันจัดพิธีวางพวงมาลา โดยมีอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2012881261.doc
2012881262.jpg
2012881263.jpg
2012881264.jpg
 
ทีมงาน