หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่จัดหล่อเทียน ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา
เมื่อวันที่ 8/8/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่จัดหล่อเทียน ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2555 เนื่องในวันเข้าพรรษาซึ่งตรงกับวันที่ 3 สิงหาคม 2555 ณ อาคารสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา พิธีหล่อเทียนพรรษาเป็นกิจกรรมสำคัญที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยและสืบทอดพระพุทธศาสนา ในโอกาสที่วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพุทธศาสนิกชนคนไทยทั่วประเทศ โดยมีอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งเทียนพรรษาที่หล่อเสร็จสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้นำถวายวัดหาดใหญ่สิตารม วัดปากน้ำ และวัดมงคลเทพาราม
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2012881231.doc
2012881232.jpg
2012881233.jpg
2012881234.jpg
 
ทีมงาน