หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่จับมือสมาคมการตลาดฯ แนะการตลาดเชิงรุก..สู้ศึกอาเซียน ในวันนักการตลาดฯ ครั้งที่ 8
เมื่อวันที่ 30/7/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่จับมือสมาคมการตลาดฯ แนะการตลาดเชิงรุก..สู้ศึกอาเซียน ในวันนักการตลาดฯ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดงานวันนักการตลาดสัญจร...ภาคใต้ ครั้งที่ 8 ระดมนักการตลาดระดับเซียน ชี้แนะการตลาดเชิงรุกเพื่อสู้ศึกอาเซียน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา งานปีนี้จัดในหัวข้อ “การตลาดยุค AEC” เพื่อเตรียมความพร้อมที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ภายในงานมีดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และนายอนุวัตร เฉลิมไชย นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ตามด้วยการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ ได้แก่ คุณกิตติพงษ์ วีระเตชะ Chief Strategy & Innovation Officer บริษัท เดนท์สุ ยังก์ แอนด์ รูบิแคม จำกัด บรรยายหัวข้อ “การสร้าง Brand ในตลาดยุค AEC” คุณสุภัฒ สงวนดีกุล ผู้อำนวยการสำนักยุโรปและละตินอเมริกากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ บรรยายหัวข้อ “นักธุรกิจกับการรับมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” คุณพรทิพย์ กองชุน Head of Marketing, Google Thailand Co., Ltd. บรรยายหัวข้อ “Branding to E-Marketing” และคุณศุภชัย นิลวรรณ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานเพลง บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บรรยายหัวข้อ “ต่อยอดความสำเร็จกับกลยุทธ์การตลาด...แบบไร้ขอบเขต” ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า “การจัดงานวันนักการตลาดสัญจร...ภาคใต้ ถือเป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องกันมาถึง 8 ครั้ง ถือเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่ภาคธุรกิจ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการได้ก้าวทันยุคสมัย โดยเฉพาะในเรื่องประชาคมอาเซียน หรือ AEC ซึ่งทุกคนต้องศึกษาทำความเข้าใจถึงประโยชน์และผลกระทบที่เราจะได้รับ เพื่อจะได้นำเอาแนวคิดที่เป็นประโยชน์จากวิทยากรไปปรับใช้ในธุรกิจของตนเองต่อไป” คุณอนุวัตร เฉลิมไชย นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “งานวัน นักการตลาดฯ เป็นโอกาสดีที่จะได้พบกับนักการตลาดในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งเป็นงานใหญ่ของสมาคมฯ ที่จัดขึ้นทุกปี โดยในปีนี้จัดในหัวข้อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจ ทำให้มีทั้งนักการตลาด ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ถือเป็นภารกิจของสมาคมฯในการสนับสนุนความสนใจดังกล่าวตลอดปี 2555 นี้ และในปีต่อ ๆ ไปทางสมาคมฯ ยังคงดำเนินการจัดงานดี ๆ แบบนี้ เพื่อร่วมกันแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจ เทคโนโลยีสมัยใหม่ อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรภาคธุรกิจ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอีกด้วย” คุณสุภัฒ สงวนดีกุล ผู้อำนวยการสำนักยุโรปและละตินอเมริกา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 นี้คือ 10 ประเทศของประชาคมอาเซียนจะรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกัน การทำการค้าจะเป็นไปอย่างเสรีโดยไม่มีการจ่ายภาษี ประเทศสมาชิกสามารถลงทุนทำธุรกิจได้อย่างสบาย แรงงานของแต่ละประเทศสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ดังนั้นเราจะต้องเตรียมตัว ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาเซียนและหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตนเอง มีการวางแผนธุรกิจระยะกลางและยาว โดยคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน AEC ที่สำคัญ”ปากว่าไม่เท่าตาเห็น” นักลงทุนที่จะทำการค้าระหว่างประเทศต้องเดินทางไปดูตลาดอาเซียนด้วยตัวเอง มองอาเซียนให้เป็นทั้งคู่แข่ง คู่ค้า คู่หู และสุดท้ายต้องรู้จักรุกและรับมือกับธุรกิจในอาเซียนให้เป็น หาที่ปรึกษาทั้งหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีความหลากหลายมาให้คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ ๆ ในการทำธุรกิจอยู่เสมอ” คุณพรทิพย์ กองชุน Head of Marketing, Google Thailand Co., Ltd. ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 ว่า “การใช้ E-Marketing หรือสื่อดิจิตอลต่าง ๆ มีความจำเป็นมากในปัจุบัน ซึ่งเราควรเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง ใฝ่เรียนรู้ และทดลองใช้งานจริง โดยเฉพาะนักเรียน-นักศึกษาถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความพร้อม เพราะคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีอยู่แล้ว แต่สำหรับผู้ประกอบการควรหันมาใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิตอลให้มากขึ้นเพื่อขยายกลุ่มลูกค้า สร้างการบอกต่อ เพราะสื่อดิจิตอลเป็นสื่อที่คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถสร้างการจดจำและการอยากมีประสบการณ์ร่วม ซึ่งจะทำให้การตลาดก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้ไกลและกว้างอย่างแน่นอน” คุณกิตติพงษ์ วีระเตชะ Chief Strategy & Innovation Officer บริษัท เดนท์สุ ยังก์ แอนด์ รูบิแคม จำกัด ได้นำเสนอผลงานด้านโฆษณาที่ผ่านมา อาทิ โออิชิ, ผลิตภัณฑ์ LG, DTAC เป็นต้น โดยให้แนวคิดดี ๆ กับผู้เข้าร่วมงานว่า “ดีใจที่นักการตลาดในภาคใต้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานวันนักการตลาดฯในวันนี้จำนวนมาก อยากจะเน้นย้ำว่าการสร้างแบรนด์มีความสำคัญมากในการทำการตลาด ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ คำนึงถึงธรรมชาติของผู้บริโภค และรู้จักผสมผสานความเป็นไทยอย่างลงตัว จึงจะสร้างความแตกต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้ รู้จักใช้ดิจิตอลแบรนด์ให้มากขึ้น ที่สำคัญนักการตลาดควรเป็นผู้ถามที่ดี ฟังให้มาก ๆและสามารถแชร์แนวคิดต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201273010181.doc
201273010182.jpg
201273010183.jpg
201273010184.jpg
 
ทีมงาน