หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาส “12 สิงหา มหาราชินี”
เมื่อวันที่ 16/7/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่ แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาส “12 สิงหา มหาราชินี” มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สนับสนุนการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการเชิญชวนคณะ ศูนย์ สำนัก ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย รวมถึงองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาส “12 สิงหา มหาราชินี” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 11 -13 กรกฎาคม 2555 ณ ห้อง U-Studio ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อออกอากาศทางช่อง 16 HAC TV ตลอดเดือนสิงหาคม ในโอกาสนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาหาดใหญ่, เทศบาลตำบลเมืองเขารูปช้าง, เทศบาลตำบลเกาะแต้ว , เทศบาลตำบลควนลัง, เทศบาลตำบลสทิงพระ, เทศบาลตำบลคลองแงะ จังหวัดสงขลา, สมาคมสตรีและนักธุรกิจ ภาคใต้ , ชุมชนสหกรณ์การเกษตรสงขลาฯ, โรงเรียนบ้านคลองหวะ, โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ, และ สมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวฯ เป็นต้น
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20127161521.doc
20127161522.jpg
20127161523.jpg
20127161524.jpg
 
ทีมงาน