หัวข้อ :  ระดมสุดยอดเซียนการตลาด...ปรับธุรกิจสู่ AEC ในวันนักการตลาดฯ ครั้งที่ 8
เมื่อวันที่ 30/6/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ระดมสุดยอดเซียนการตลาด...ปรับธุรกิจสู่ AEC ในวันนักการตลาดฯ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดงานวันนักการตลาดสัญจร...ภาคใต้ ครั้งที่ 8 ระดมพลนักการตลาดระดับเซียน ชี้แนะการตลาดเชิงรุกเพื่อสู้ศึกอาเซียน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ จุสปาโล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ว่า “โครงการวันนักการตลาดสัญจร...ภาคใต้ ครั้งที่ 8 เป็นโครงการที่สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดร่วมกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยในแต่ละปีจะเปลี่ยนหัวข้อการจัดงานให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และกลยุทธ์ด้านการตลาดที่ทันสมัยให้แก่ผู้ประกอบการ นักการตลาด และผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนแนะนำแนวทางสำหรับผู้ที่จะประกอบอาชีพทางการตลาด ให้มีแนวทางการทำการตลาดที่นำสมัยทันต่อสภาวะโลกในปัจจุบัน” คณบดีคณะบริหารธุรกิจกล่าวเพิ่มเติมว่า “งานปีนี้จัดในหัวข้อ “การตลาดยุค AEC” เพื่อเตรียมความพร้อมที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นี้ โดยได้ระดมเซียนการตลาดและผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาร่วมในงานครั้งนี้หลายท่านได้แก่ คุณกิตติพงษ์ วีระเตชะ Chief Strategy & Innovation Officer บริษัท เดนท์สุ ยังก์ แอนด์ รูบิแคม จำกัด บรรยายหัวข้อ “การสร้าง Brand ในตลาดยุค AEC” คุณสุภัฒ สงวนดีกุล ผู้อำนวยการสำนักยุโรปและละตินอเมริกากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ บรรยายหัวข้อ “นักธุรกิจกับการรับมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” คุณพรทิพย์ กองชุน Head of Marketing, Google Thailand Co., Ltd. บรรยายหัวข้อ “Branding to E-Marketing” และคุณศุภชัย นิลวรรณ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานเพลง บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บรรยายหัวข้อ “ต่อยอดความสำเร็จกับกลยุทธ์การตลาด...แบบไร้ขอบ” นับเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปในภาคใต้ ที่จะได้พบกับนักการตลาดระดับแนวหน้าของประเทศมาบรรยายพิเศษถึงหาดใหญ่ ซึ่งใน 1 ปีมีงานใหญ่แบบนี้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น” ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อบัตรได้ที่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-200-300 หรือสาขาการตลาด โทรศัพท์ 074-200-325 และ E-mail : smd@hu.ac.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.hu.ac.th/smd/
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201263011441.doc
201263011442.jpg
201263011443.jpg
 
ทีมงาน