หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ จับมือ บ.ซีพีเอฟฯ ส่งเสริมนศ.เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
เมื่อวันที่ 13/6/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่ จับมือ บ.ซีพีเอฟฯ ส่งเสริมนศ.เรียนรู้จากประสบการณ์จริง... มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กับนายมงคล แก้วเรือง รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด ลงนามข้อตกลงร่วมกันในเรื่องการสนับสนุนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เข้าฝึกสหกิจศึกษายังบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อฝึกประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง สู่การร่วมกันผลิตบัณฑิตมืออาชีพออกรับใช้สังคม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ อาคารสงขลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20126131101.doc
20126131102.jpg
20126131103.jpg
20126131104.jpg
 
ทีมงาน