หัวข้อ :  “จุดไต้ฯ” เฉลิมพระเกียรติในหลวง
เมื่อวันที่ 11/6/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
“จุดไต้ฯ” เฉลิมพระเกียรติในหลวง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดกิจกรรมโครงการ “จุดไต้ส่องสว่างนำทางสังคม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ 66 ปี โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี ภายในงานมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ม.หาดใหญ่ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมจุดไต้ฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนืองแน่นเต็มถนนเสน่หานุสรณ์ หน้าห้างลีการ์เด้นพลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2555
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20126111441.doc
20126111442.jpg
20126111443.jpg
20126111444.jpg
 
ทีมงาน