หัวข้อ :  นักศึกษาม.หาดใหญ่กวาด 4 รางวัล “MOS Olympic 2012”
เมื่อวันที่ 4/6/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
นักศึกษาม.หาดใหญ่กวาด 4 รางวัล “MOS Olympic 2012” นักศึกษาม.หาดใหญ่กวาด 4 รางวัลรวด ในการแข่งขัน MOS Olympic 2012 ได้แก่ นายศุภชัย ดำทั่ว นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายศิวรักษ์ ชาโนเพ็ญศิริ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายสิทธิชัย ท่ามติ้น และนายเอกวัฒน์ สวัสดิโรจน์ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขัน Microsoft Office Specialist Olympic 2012 หรือ MOS Olympic 2012 จัดโดยบริษัทเออาร์ไอที จำกัด ร่วมกับสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และอุทยานการเรียนรู้ เป็นเวทีสำหรับเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 15 – 22 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ ได้แสดงความรู้ความสามารถและทักษะการใช้งานด้านไอทีในโปรแกรม MS PowerPoint 2010 เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Worldwide Competition ที่เมืองลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา นายศุภชัยกล่าวว่า “สนใจเข้าร่วมโครงการนี้มา 3 ปี โดยครั้งแรกได้รับรางวัลชมเชย ครั้งที่สองพลาดรางวัลไปแต่ก็พยายามฝึกฝนตนเองจนคว้ารางวัลที่ 2 มาได้ในปีนี้ ผมว่าโครงการนี้มีประโยชน์มาก ๆ โดยเฉพาะคนที่เรียนด้านคอมพิวเตอร์ ควรจะมาทดสอบความสามารถเฉพาะทางของตนเอง ว่าเรามีความรู้ความสามารถในวิชาชีพของตนเองมากน้อยแค่ไหน ซึ่งในการแข่งขันนอกเหนือจากเงินรางวัลที่ได้รับ ใบcertificate ก็เป็นอีกความภาคภูมิใจ ที่เป็นเหมือนเครื่องการันตีถึงความสามารถ และเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเองในการประกอบวิชาชีพในอนาคต” “ขอบคุณอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่ดีในการเตรียมตัวเข้าแข่งขัน และขอบคุณมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมหรือเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่นักศึกษาสนใจ ทำให้ผมได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต จึงขอฝากถึงรุ่นน้องที่กำลังเรียนในระดับมหาวิทยาลัย การเรียนในตำราและในห้องเรียนอย่างเดียวไม่ทำให้เราเก่งได้ แต่เราควรสนใจทำกิจกรรมหรือเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ นอกห้องเรียนด้วย เพื่อจะได้เดินตามคนอื่นทัน และเป็นประสบการณ์ชีวิตที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้” นายศิวรักษ์กล่าวทิ้งท้าย
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2012643121.doc
2012643122.jpg
2012643123.jpg
2012643124.jpg
 
ทีมงาน