หัวข้อ :  โชว์ของ(ดี) “The First C1ass”
เมื่อวันที่ 12/5/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
โชว์ของ(ดี) : สาขาวิชามัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดนิทรรศการแสดงผลงานจุลนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชามัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์ ครั้งที่ 1 ในชื่อ “The First C1ass” Degree Project Exhibition 2012 ภายในงานจัดแสดงผลงานด้าน 3D Animation, 2D Animation, Clay/Stop Motion และ Publication Design ณ สยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมีนายณัครวัต นคราวงศ์ Managing Director จากบริษัท Brother Idea Co.,Ltd. และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมเปิดงาน
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201251211581.doc
201251211582.pdf
201251211583.pdf
201251211584.pdf
 
ทีมงาน