หัวข้อ :  ไขความลับ 2 นักธุรกิจเมืองใต้ สำเร็จได้ด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดี
เมื่อวันที่ 25/4/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
2 นักธุรกิจเมืองสงขลาย้ำ...แม้คู่แข่งทางธุรกิจมีสูง ทว่าการบริหารจัดการที่ดี ก็พาธุรกิจไปยืนแถวหน้าได้ไม่ยาก กลายเป็นสินค้า OTOP ขึ้นชื่อของ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา สำหรับหนังปลากะพงทอดกรอบ “เลทอง” ของว่างจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่คุณพงศ์สวัส ยอดสุรางค์ เจ้าของธุรกิจ หันมาจับธุรกิจแปรรูปหนังปลากะพงที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้เป็นของว่าง ของทานเล่นที่ถูกอกถูกใจผู้บริโภคจนส่งออกไปขายไกลถึงต่างประเทศ คุณพงศ์สวัส เล่าว่า ก่อนจะหันมาทำธุรกิจหนังปลากะพงทอดกรอบ เดิมรับราชการมาก่อน แต่เนื่องจากอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง จึงหันมาทำธุรกิจอย่างเต็มตัว หลังศึกษาหาข้อมูลอยู่ระยะหนึ่ง บวกกับความรู้ด้านประมงที่พอจะมีอยู่บ้าง ทำให้คุณพงศ์สวัส เลือกจับธุรกิจ หนังปลากะพงทอดกรอบอย่างจริงจัง ด้วยมองว่าในท้องถิ่นของตนมีวัตถุดิบในการผลิตมากพอ ขณะเดียวกันก็มีความคิดว่า น่าจะต้องหาความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจเพิ่มเติม เพื่อให้ธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องและเป็นระบบ โดยเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อเพิ่มความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ และที่นี่เองที่ทำให้คุณพงศ์สวัส มีโอกาสพบปะกับคณาจารย์ชื่อดัง ผู้ทรงคุณวุฒิทางการการศึกษา รวมทั้งนักธุรกิจมากมายหลายวงการ ทำให้ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และขยายองค์ความรู้ให้เพิ่มมากขึ้นด้วย อาทิเช่น หลักการจัดการ และการนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ธุรกิจหนังปลากะพงทอดกรอบของคุณพงศ์สวัส ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากทั้งในและต่างประเทศ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ถูกใจลูกค้ามากขึ้น มีการส่งสินค้าไปจำหน่ายยังประเทศจีน และประเทศเพื่อนบ้าน ด้านทายาทโรงงานกระจกและกระจกนิรภัย ธงธิน จันธนะไทยเอก ผู้เติบโตมากับธุรกิจของครอบครัว ครั้นเมื่อต้องมารับช่วงในการบริหารจึงต้องหาความรู้เพิ่มเติมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางกลยุทธ์ การวิเคราะห์ทิศทางของธุรกิจ ดูแลเรื่องของการทำการตลาด การดูแลลูกค้า และในอีกหลายๆ ส่วน ซึ่งเบื้องต้นก็ได้คำแนะนำจากครอบครัว รวมถึงการเข้าอบรมคอร์สสั้นๆ ที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจในระดับหนึ่ง และด้วยสนใจอยากจะศึกษาด้านการบริหารธุรกิจในเชิงลึก เพื่อจะได้นำไปพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของตนในอนาคต หลังจากได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พบว่ามีรายวิชาที่สนใจอยู่มาก จึงตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขานี้ทันที คุณธงธิน กล่าวว่า แม้ในช่วงแรกจะกังวลเรื่องของเวลาเรียนอยู่บ้าง แต่ก็พยายามจัดสรรให้ลงตัว หลังจากศึกษาได้ระยะหนึ่งก็รู้สึกว่า ความรู้ที่ได้เรียนมานั้นสามารถนำมาปรับใช้ได้จริงจำนวนมาก ทำให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น มองการบริหารงานแบบรอบด้านมากขึ้น แทนที่จะมองแค่เรื่องของการตลาด หรือการหาลูกค้าอย่างเดียว ทำให้ตอนนี้ธุรกิจโรงงานกระจกสำหรับอาคาร และกระจกนิรภัยที่ทำอยู่ เติบโตไปได้ดี มีการขยายตลาดส่งออกไปยังหลายๆ ประเทศ อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย ซึ่งก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี ไม่เพียงแต่คุณภาพสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ที่ทำให้ธุรกิจอยู่รอด แต่การบริหารจัดการที่ดี ภายใต้วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้นำ การรู้ลึก รู้จริง และการนำความรู้ที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นปัจจัยสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ 2 นักธุรกิจ นำพาธุรกิจของตนให้อยู่รอด และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง แม้ในยุคที่การแข่งขันเติบโตเช่นนี้
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201242510371.doc
201242510372.jpg
201242510373.jpg
201242510374.jpg
 
ทีมงาน