หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 19-20
เมื่อวันที่ 21/02/2563    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 19-20 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 19 และ 20 ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ นายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
ดาวน์โหลดไฟล์
202022712141.doc
202022712142.jpg
202022712143.jpg
 
ทีมงาน