หัวข้อ :  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในการได้รับการจัดอันดับคัดเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับ 4 ในภาคใต้
เมื่อวันที่ 18/12/2562    โดย
ร่วมยินดีกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในการได้รับการจัดอันดับคัดเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับ 4 ในภาคใต้ และอันดับ 5 ของมหาวิทยาลัยเอกชนของไทย จากการดำเนินงานของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับ 4 ในภาคใต้ และอันดับ 5 ของมหาวิทยาลัยเอกชนของไทย และได้รับการจัดอันดับที่ 417 ของโลกประจำปี 2019 จากการจัดอันดับของ UI GreenMetric World University Rankings. ----------------------------------- Hatyai University as The 417th World's Most Sustainable University in 2019 UI GreenMetric World University Rankings.
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201912236451.jpg
S__5308440.jpg
 
ทีมงาน