หัวข้อ :  หน่วยงานสนับสนุน ร่วมแถลงข่าวความพร้อมจัดงานเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ 22 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 04/09/2562    โดย
ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดี ม.หาดใหญ่ นำหน่วยงานสนับสนุนร่วมแถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน “เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 7” 22 กันยายนนี้ ยืนยันความพร้อมทุกด้านและได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ เป็นอย่างดี (4 ก.ย.62) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดแถลงข่าวงาน “เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 7” แข่งขันวิ่งฟันรันและมินิมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและรางวัลเงินสด ณ ห้องนิทรรศการพสุ สัตถาภรณ์ (U-101) อาคารยูพลาซ่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยมี ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์และคณบดีคณะรัฐศาสตร์, คุณธีรพงษ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), คุณเจ๊ะอับดุลล่าห์ แดหวัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา (สปสช.), คุณอุทัย ไชยสมิต รองผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว สำหรับการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประชาสัมพันธ์การไม่สูบบุหรี่และรณรงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ ในวันที่ 21 กันยายน ก่อนถึงวันจัดการแข่งขัน 1 วัน จะตรงกับวันสันติภาพสากลโลกของทุกปี (The International Day of Peace) เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและงดใช้ความรุนแรง หยุดสงคราม และร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นทั่วโลก การจัดงานในครั้งนี้จึงได้เสริมสร้างและปลูกฝังความสามัคคีในหมู่ประชาชนโดยมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในการรวมพลังเพื่อแสดงอุดมการณ์ ความสามัคคีและเจตคติที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมอันนำมาซึ่งสันติสุข โดยการจัดงานได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี และคาดว่าจะมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 2,500 คน สำหรับการเข้าร่วมแข่งขันจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 05.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รายละเอียดค่าสมัคร แบ่งเป็น 2 ประเภท 1. Mini-Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ราคาคนละ 350 บาท (พร้อมเสื้อ 1 ตัว) 2. Fun Run 300 บาท ระยะทาง 4 กิโลเมตร ราคาคนละ 300 บาท (พร้อมเสื้อ 1 ตัว) 3. นักเรียน/นักศึกษา (ไม่มีเสื้อ) 150 บาท ช่องทางการสมัคร 1. สมัครด้วยตนเอง ที่ ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ถนนพลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. 2. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.hu.ac.th/runforpeace สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 074-200300 ต่อ 617, 620 ผศ.นุกูล ชิ้นฟัก 081-431-5815 ,อ.สุพรรณี หมาดยุโส๊ะ 089-299-7036 ,อ.ฐานันท์ ตั้งรุจิกุล 098-945-2564 ,อ.อรุณพร อธิมาตรไมตรี 089-463-4494 Facebook : www.facebook.com/RunForPeaceHatyaiUniversity
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2019111915521.jpg
2019111915522.jpg
2019111915523.jpg
60795.jpg
 
ทีมงาน