หัวข้อ :  ประชาสัมพันธ์งานเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 7
เมื่อวันที่ 15/07/2562    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
โครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 7 เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 05.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ระยะทางวิ่ง 1. Mini-Marathon 10.5 km. ปล่อยตัว เวลา 05.45 น. 2. Fun Run 4 km. ปล่อยตัว 06.00 น. ราละเอียดค่าสมัคร 1. Mini-Marathon 350 บาท (พร้อมเสื้อ 1 ตัว) 2. Fun Run 300 บาท (พร้อมเสื้อ 1 ตัว) 3. นักเรียน/นักศึกษา ไม่มีเสื้อ 150 บาท ช่องทางการสมัคร 1. สมัครด้วยตนเอง ที่ ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ถนนพลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. 2. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.hu.ac.th/runforpeace สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 074-200300 ต่อ 617, 620 Facebook : www.facebook.com/RunForPeaceHatyaiUniversity #RunForPeace #Hatyaiuniversity
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20197188501.jpg
20197188502.jpg
20197188503.jpg
เดินวิ่ง_๑๙๐๗๑๕_0001.jpg
 
ทีมงาน