หัวข้อ :  สำนักข่าวอามานร่วมม.หาดใหญ่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘ทักษะสื่อสารสันติภาพ’
เมื่อวันที่ 29/06/2562    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 62 ที่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักข่าวอามาน – Aman News Agency จัดกิจกรรมพบปะ ติดตามและประเมินผล ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสารสันติภาพ ตามหลักวารสารศาสตร์สันติภาพ (Peace Journalism) ภายใต้โครงการเสริมความรู้ วารสารศาสตร์สันติภาพ เสริมบทบาทสื่อมวลชนสร้าง สันติสุขชายแดนใต้/ปาตานี อบรมเสริมความรู้ บทบาทสื่อมวลชนสร้างสันติสุขชายแดนใต้ โดยมีนายสามารถ วราดิศัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะทำงาน สื่อมวลชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ สำนักข่าวอามาน – Aman News Agency ซึ่งเป็นสื่อภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นแกนนำหลักในการจัดกิจกรรมพบปะ ติดตามและประเมินผล ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสารสันติภาพ ตามหลักวารสารศาสตร์สันติภาพ (Peace Journalism) ภายใต้โครงการเสริมความรู้ วารสารศาสตร์สันติภาพ เสริมบทบาทสื่อมวลชนสร้าง สันติสุขชายแดนใต้/ปาตานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ หรือ PRC (Peace Resource Collaborative) เพื่อเสริมความรู้ วารสารศาสตร์สันติภาพให้สื่อมวลชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา มีการติดตาม และประเมินผลการจัด อบรม การนำทักษะและความรู้ที่ได้จากการอบรม ไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2019789191.jpg
2019789192.jpg
2019789193.jpg
DSCF2536-e1562045825432.jpg
 
ทีมงาน