หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 22 ปี พร้อมมอบทุนแก่นักศึกษาเรียนดี
เมื่อวันที่ 09/04/2562    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดงานวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 22 พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี และสร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย หวังเป็นกำลังใจให้ทำสิ่งที่ดีสืบต่อไป วันนี้ (9 เม.ย. 62) ที่ ศูนย์ประณีตศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเรียนดีและร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์ ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คณะกรรมการบริหาร บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า ในวันที่ 9 เมษายน 2540 เริ่มมีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเอกชนครั้งแรกของเมืองหาดใหญ่ และเป็นที่แรกในภาคใต้ ต่อมาเมื่อปี 2546 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ดังนั้น ในวันที่ 9 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จึงมีอายุครบ 22 ปีเต็ม และจะก้าวเข้าสู้ปีที่ 23 ในวันถัดไป สำหรับวันนี้บุคคลกรและนักศึกษาทุกคนจะได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำบุญตามประเพณีไทย เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคณาจารย์ผู้ที่ล่วงลับ และสร้างบุญกุศลให้กับผู้ที่ยังอยู่ รวมถึงการนำผลงานของนักศึกษามาประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ และการมอบรางวัล มอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาได้ทำสิ่งที่ดีต่อไป โดยกิจกรรมได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า อาทิ การร่วมกันสักการะพระพิฆเนศและพระพรหม, การปล่อยปลา, การทำบุญ และร่วมมุทิตาจิตแก่ผู้บริหารอาวุโส ถือเป็นการรับพรจากผู้ใหญ่เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยและวันสงกรานต์ไปพร้อมๆ กันด้วย ด้าน อาจารย์ ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอให้บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า มีความภาคภูมิใจในความเป็นมหาลัยหาดใหญ่ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวมถึงการสร้างเป้าหมายในอนาคตให้กับมหาวิทยาลัย และร่วมมือกันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวไกลต่อไป
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2019789151.jpg
2019789152.jpg
2019789153.jpg
สถาปนามญ3.jpg
 
ทีมงาน