หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่มอบทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคสมทบ ปี 2562
เมื่อวันที่ 01/07/2562    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
โอกาสดีมาถึงแล้ว สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบทุนการศึกษาหลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต) คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น เพียงภาคการศึกษาละ 19,500 บาท (ไม่รวมภาคฤดูร้อน) ตลอดหลักสูตร* คุณสมบัติ 1. นักศึกษาจะต้องเป็นนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคสมทบ 2. นักศึกษาจะต้องไม่มีประวัติการเทียบโอนหรือย้ายจากภาคปกติไปภาคสมทบหรือลาออกและสมัครใหม่กับทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 3. นักศึกษาจะต้องไม่เคยได้รับทุนการศึกษาประเภทต่างๆ จากทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ *สมัครและรายงานตัว เงื่อนไขเป็นไปตามทิ่มหาวิทยาลัยกำหนด* สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2562 สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีภาคสมทบประเภททุนการศึกษา เหมาจ่ายอัตราพิเศษปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครทุกวัน เวลา 08.30 -16.30 น. Line: @HatyaiUniversity โทร. 074-200300 หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ www.hu.ac.th
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2019788571.jpg
ข้อมูลสื่อและทุนฯ_๑๙๐๗๐๘_0020.jpg
 
ทีมงาน