หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่จัดแฟชั่นโชว์ผ้าทอตากใบ
เมื่อวันที่ 21/03/2562    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายเอกรัฐ หลีเส็น รอง ผวจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานแฟชั่นโชว์ผ้าทอตากใบ "Tak Bai Hand Woven Fabric" ในโครงการแนวทางการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ผ้าทอตากใบ วัดพระพุทธ ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส (กลุ่มศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9) โดยมีนายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ประธานสตรีวัยก้าวหน้า อธิการบดีและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วม สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ทางคณะทำงานจากสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ร่วมกันวิจัยจัดทำข้อมูล เพื่อดำเนินโครงการแนวทางการเพิ่มคุณค่าทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ผ้าทอตากใบ วัดพระพุทธ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด และสร้างการรับรู้ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอตากใบ และอนุรักษ์สืบสานผ้าทอท้องถิ่นในคาบสมุทรมลายูที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานให้คงอยู่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมรายได้ และเพิ่มช่องทางทางการตลาดให้กับกลุ่มทอผ้าดังกล่าว ผศ.ดวงฤดี อุทัยหอม อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เผยว่า จากการศึกษาพบว่า ผ้าทอตากใบ ทั้งผ้าพื้น ผ้ายกดอก และผ้ามงคลเจ็ดสี นั้น ล้วนมีความสวยงาม โดยเฉพาะผ้ามงคลเจ็ดสีนั้นมีความโดดเด่น และสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มผ้าทอตากใบได้เป็นอย่างดี จึงมีการนำมาเข้าสู่โครงการ และจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านรูปแบบของการจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งแฟชั่นโชว์ นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อแนวทางการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ผ้าทอตากใบ และเทรนด์แฟชั่นการแต่งกาย 2019 ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังกันอีกด้วย
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2019786431.jpg
2019786432.jpg
2019786433.jpg
ตากใบ3.jpg
 
ทีมงาน