หัวข้อ :  กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว…แนวธุรกิจบนพื้นฐานจริยธรรม
เมื่อวันที่ 23/2/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว…แนวธุรกิจบนพื้นฐานจริยธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดบรรยายพิเศษ “White Ocean Strategy” โดยวิทยากรพิเศษ ดนัย จันทร์เจ้าฉาย เจ้าของแนวคิดการทำธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและความถูกต้อง ณ ห้องประชุม U-301 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา มีนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ประกอบการรวมถึงนักธุรกิจ ให้ความสนใจร่วมฟังเป็นจำนวนมาก White Ocean Strategy หรือกลยุทธ์น่านน้ำสีขาว เป็นแนวคิดของดนัย จันทร์เจ้าฉาย เจ้าของบริษัท ดีซี คอนซัลแทนซ์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด นักการตลาดและประชาสัมพันธ์แถวหน้าของเมืองไทย เริ่มมาจากการมองว่าธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงมากเพื่อแย่งชิงทรัพยากร แต่สุดท้ายคนที่ได้ครอบครองทรัพยากร คือเจ้าของธุรกิจคนที่มีศักยภาพสูง ผลที่ตามมาคือความเหลื่อมล้ำทางธุรกิจ ในขณะเดียวกันเจ้าของธุรกิจก็เสี่ยงต่อการ ‘เพลี่ยงพล้ำ’ ได้ตลอดเวลา แนวความคิดหลักของกลยุทธ์น่านน้ำสีขาว จึงเน้นให้เจ้าของธุรกิจ หันมาสนใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น แทนการมุ่งแสวงหากำไรสูงสุด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการแข่งขันที่ดุเดือดทางด้านการตลาด และลดโอกาสเข้าสู่วังวนของธุรกิจบนน่านน้ำสีเลือด (Red Ocean) แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการหันมาทำธุรกิจโดยใช้แนวคิดน่านน้ำสีคราม (Blue Ocean ) เพื่อหลีกหนีธุรกิจแบบ Red Ocean คือการที่เจ้าของธุรกิจพยายามฉีกไอเดีย หาความคิดแตกต่าง มานำเสนอลูกค้า แต่สุดท้ายก็ต้องกลับเข้ามาสู่วังวนของ ทะเลสีเลือดดังเดิม เพราะ “ไม่ว่าจะทุ่มเทสมองซีกขวาคิดหา ‘ไอเดีย’ และ ‘ความคิด’ เพื่อฉีกตัวเองหนีสักเพียงใด ไม่นานคู่แข่งสามารถเดินตามเราทัน...” และนั่นก็ส่งผลให้การแข่งขันกลับไปสู่ Red Ocean ที่มีการห้ำหั่นกันทางธุรกิจอย่างดุเดือดเหมือนเดิม การทำธุรกิจแบบ White Ocean เป็นการหาความสมดุลระหว่าง 3P นั่นคือ คน (People) ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจสีขาว โดยการสร้างจิตสำนึกที่ดีในองค์กร รวมถึงต่อสาธารณชน, ทรัพยากร (Planet) คือการใช้และแบ่งปันทรัพยากรที่มีให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อสังคม และสุดท้ายคือ ผลกำไร (Profit) เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผลกำไรที่ได้มาต้องมาจากการทำธุรกิจแบบมีศีลธรรม ไม่คดโกง และไม่เอารัดเอาเปรียบทั้งผู้บริโภคและภาคธุรกิจกันเอง อาจฟังดูเหมือนการทำธุรกิจแบบ White Ocean เป็นแนวคิดใหม่และเป็นนามธรรม ที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่อันที่จริงแล้วมีธุรกิจยักษ์ใหญ่หลายประเภทที่เลือกดำเนินธุรกิจแบบนี้มานานนับสิบๆ ปี และประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง และสิ่งที่องค์กรเหล่านี้ได้รับคือความภาคภูมิใจองค์กรเติบโตอย่างสวยงาม ยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจแบบองค์กรสีขาวเหล่านี้ คุณดนัยได้ถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือและบรรยายให้กับหน่วยงานต่างๆ นับร้อยครั้ง และนี่ก็เป็นโอกาสดีที่สถาบันการศึกษาอย่าง ม.หาดใหญ่ ได้มีโอกาสร่วมฟังแนวคิดสีขาว เพื่อนำไปพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณภาพและสร้างประโยชน์ต่อสังคมมากยิ่งขึ้น
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20122231211.doc
20122231212.jpg
20122231213.jpg
20122231214.jpg
 
ทีมงาน