หัวข้อ :  ชีวิตครั้งหนึ่งในรั้ว ขาว-แดง “มหาวิทยาลัยหาดใหญ่”
เมื่อวันที่ 23/2/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ชีวิตครั้งหนึ่งในรั้ว ขาว-แดง “มหาวิทยาลัยหาดใหญ่” "หนึ่งในรั้วสีขาว-เเดงจับใจ ผ่องอำไพความดีที่เป็นหนึ่ง" เนื้อเพลงท่อนหนึ่งในเพลงมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่บอกว่ารั้วขาว-แดงแห่งนี้มุ่งผลิตบัณฑิตคนดีมืออาชีพ ออกรับใช้สังคมและประเทศชาติมาแล้วหลายรุ่น ซึ่งผม..นายพัฒนพงษ์ ศรีน้อย นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เป็นนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2553 เคยเข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขันทางวิชาการจนได้รับรางวัลระดับประเทศมามากมายหลายเวที มีความประทับใจในฐานะนักศึกษาคนหนึ่งที่กำลังก้าวสู่ว่าที่บัณฑิตในไม่ช้านี้ โดยตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สถาบันแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่งที่พร้อมไปด้วยคลังปัญญา และประสบการณ์ชีวิตมากมาย ทีทำให้ผมประทับใจไม่มีวันลืม ครั้งหนึ่งในรั้วขาว-แดง ผมเคยเป็นนายกสโมสรนักศึกษาตอนเรียนอยู่ปี 2 เป็นการทุ่มเทให้กับการทำกิจกรรมอย่างเต็มตัว ในช่วงแรก ๆ ของการทำงานไม่ใช่เรื่องง่าย มีความรู้สึกท้อและเหนื่อยกับภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ แต่เมื่อปรับตัวได้และสามารถจัดสรรเวลาของตัวเองได้ลงตัว การทำกิจกรรมจึงเป็นเรื่องสนุกและน่าค้นหา เป็นประสบการณ์ชีวิตที่คุ้มค่า โดยตลอดการใช้ชีวิตนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่นี่มีกิจกรรมดีดีสำหรับนักศึกษามากมาย ไม่ว่าจะกิจกรรมด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งผมเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ทุกครั้งเมื่อมีโอกาส ไม่ว่าจะเป็นบทบาทด้านการแสดง งานพิธีกร ผู้นำสันทนาการ อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของการทำกิจกรรม จนกระทั่งอยู่ปี 4 งานกิจกรรมยังคงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนักศึกษาของผม นอกจากการทำกิจกรรมแล้ว ผมยังมีโอกาสนำความรู้ที่ได้เรียนจากห้องเรียน และประสบการณ์จากการทำกิจกรรม ไปร่วมการแข่งขันทางวิชาการมากมายหลายเวที ที่ภูมิใจที่สุดถึงแม้จะไม่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวด คือการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพราะการได้นำพระราชกรณียกิจและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯมาเผยแพร่ ถือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะคนไทยคนหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันครั้งสำคัญที่ประทับใจ คือการได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประทศจากการแข่งขันโครงการสร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA ประจำปี 2553 จัดโดยมูลนิธิยุทธสาร ณ นคร และอีกหลาย ๆ โครงการที่ผมมีโอกาสเข้าร่วมประกวด ถือเป็นการมอบโอกาสที่ดีให้กับตนเอง สามารถนำประสบการณ์จากการประกวดไปปรับใช้กับการเรียน และการทำงานจริงในอนาคตหลังจบการศึกษา ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ความสนุก ความประทับใจมากมาย นอกจากจะมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความสำคัญต่อการดูแลนักศึกษาเปรียบสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ยังเป็นสถานศึกษาที่ให้ความพิถีพิถันกับความสวยงามของอาคารสถานที่ โดยจัดสภาพแวดล้อมได้ร่มรื่น มีต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์แตกกิ่งก้านออกดอกผลสวยงาม มองไปทางไหนก็สบายตา ยามว่างจากการเรียนก็สามารถนั่งพักผ่อน อ่านหนังสือ หรือเล่นอินเตอร์เน็ต ตามมุมต่าง ๆ ที่จัดไว้อย่างสวยงาม ไม่ว่าใครที่มีโอกาสเข้ามาเยือนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผมเชื่อว่าอยากกลับมาเยือนที่นี้อีกครั้ง นอกจากเป็นสถานศึกษาที่มีบรรยากาศสวยงามแล้ว ที่นี่ยังส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนรุ่นใหม่ ด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยผมเป็นนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ได้มีโอกาสใช้อุปกรณ์การเรียนของคณะนิเทศาสตร์มากมาย อาทิ ได้ใช้ห้องปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร์ หรือ U Studio ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการจัดแข่งขันโครงการต่าง ๆ จัดแสดงละครเวที จัดประกวดโครงการนิเทศศาสตร์ก็อตทาเลนต์ โดยได้ทำหน้าที่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีสถานีวิทยุ U Radio FM. 101.25 MHz. ให้นักศึกษาที่ชื่นชอบในสายอาชีพนักจัดรายการวิทยุ ได้ทดลองลงมือปฏิบัติจริงโดยมีอาจารย์และพี่ ๆ ดีเจประจำสถานีคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด อาคาร University Plaza หรือ U Plaza เป็นอาคารอเนกประสงค์ที่ผมใช้ชีวิตประจำวันอยู่ที่นี่มากที่สุด เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ศูนย์อาหาร ร้านกาแฟ ร้านกิ๊พช้อป ไปรษณีย์และธนาคารสาขาย่อย ที่ถูกใจที่สุดคือศูนย์ SOS (Student One Stop Service) เพิ่งได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2010 เป็นศูนย์บริการนักศึกษาแบบครบวงจร ให้บริการงานทะเบียน งานการเงิน และงานกองทุนนักศึกษา ซึ่งมาที่นี่ที่เดียวก็สามารถรับบริการทุกอย่างแบบเบ็ดเสร็จรวดเร็วทันใจ นอกจากนี้ยังมีสถาบันดนตรี POP MUSIC ACADEMY เปิดสอนดนตรีสากลให้กับผู้สนใจทั่วไป พร้อมด้วยห้องซ้อมดนตรี ห้องอัดเพลง (POP MUSIC Studio ) ที่ได้มาตรฐานสากล คอยเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่เพื่อน ๆ สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม และผู้สนใจทั่วไปที่ชื่นชอบในดนตรี นอกจากนี้ยังมีศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษาขนาดใหญ่ สำหรับรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา โดยผมมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์กีฬาฯหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นงานกีฬาภายในมหาวิทยาลัย การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินหลากหลายค่ายเพลง พิธีประสาทปริญญา และงานนิทรรศการต่าง ๆ โดยนอกเหนือจากเวลาเรียน ศูนย์กีฬาฯยังเปิดให้บริการห้องฟิตเนสและห้องสคว๊อซ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่นักศึกษา หากไม่ถนัดออกกำลังกายในห้องฟิตเนส ยังมีสนามเทนนิส สนามบาส และสวนสุขภาพ ไว้รองรับกิจกรรมหลังเลิกเรียนของนักศึกษาที่หลากหลายรูปแบบอีกด้วย ศูนย์ประณีตศิลป์ เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผมภูมิใจนำเสนอ ที่นี่โดดเด่นด้วยตัวอาคารเป็นอาคารทรงไทยที่ออกแบบได้อย่างสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภายในมีพิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่ แหล่งรวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัตถุโบราณ ที่เล่าความเป็นมาของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาได้อย่างน่าสนใจ โดยจัดแสดงให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกที่สนใจได้เขาชมฟรี ที่ผมกล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดเตรียมไว้สำหรับนักศึกษา คือความใส่ใจที่ต้องการให้นักศึกษาได้รับแต่สิ่งที่ดีที่สุดเมื่อก้าวเข้ามาเรียนในรั้วขาว-แดงแห่งนี้ อยากฝากถึงเพื่อน ๆ นักศึกษาไม่ว่าเราจะเรียนอยู่ที่สถาบันแห่งใด ให้เราเชื่อมั่นในสถาบันของตนเอง และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด เพื่อจะได้นำมาพัฒนาตนเองและจบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพ ออกรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201222310201.jpg
201222310202.jpg
201222310203.jpg
U Plaza.jpg
 
ทีมงาน