หัวข้อ :  HATYAI POLL ครั้งที่ 13 เรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไรกับการขายหุ้น ปตท.และการโอนหนี้สาธารณะ”
เมื่อวันที่ 13/2/2555    โดย สำนักวิจัย

 
ดาวน์โหลดไฟล์
201221311131.pdf
201221311132.jpg
 
ทีมงาน