หัวข้อ :  HATYAI POLL 1/61 "ประชาชนชาวใต้กับการเลือกตั้งปี 2562"
เมื่อวันที่ 14/11/2561    โดย สำนักวิจัย
สรุปผลการสำรวจ รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผล การสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง (ร้อยละ 84.83) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 87.06 ตั้งใจจะไปเลือกตั้ง ...
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2018111416341.pdf
2018111416342.jpg
 
ทีมงาน