หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ สร้าง Cabin Mock Up ส่งเสริมประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน
เมื่อวันที่ 02/06/2560    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ บริษัท เทรนนิ่ง อินโนเวชั่น จำกัด ในการสร้างห้องปฏิบัติการจำลอง Cabin Mock Up เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษา สาขาวิชาการอุตสาหกรรมบริการ (ธุรกิจการบิน) วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ อาคารสงขลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2017661561.doc
2017661562.jpg
2017661563.jpg
2017661564.jpg
 
ทีมงาน