หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ร่วมประหยัดพลังงาน ติดตั้งโซล่าร์เซลล์ทุกอาคารเรียน
เมื่อวันที่ 05/04/2560    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่ร่วมประหยัดพลังงาน ติดตั้งโซล่าร์เซลล์ทุกอาคารเรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการพลังงานร่วมกับ นายกิตติพันธ์ จันทน์สุคนธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกฎหมาย บริษัทเทเช่น เทคโนโลยีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีความร่วมมือในการติดตั้งโซล่าร์เซลล์บนหลังคาในพื้นที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ทุกอาคาร ซึ่งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ถือเป็นมหาวิทยาลัยนำร่องแห่งแรกในภาคใต้ ที่เข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ทั้งนี้มีงบประมาณในการดำเนินโครงการกว่า 25 ล้านบาท และจะดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2561
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20174716261.doc
20174716261.jpg
20174716262.jpg
20174716263.jpg
 
ทีมงาน