หัวข้อ :  ทัพนักกีฬา ม.หาดใหญ่ คว้าชัยใน “สุรนารีเกมส์”
เมื่อวันที่ 15/03/2560    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยหาดใหญ่คว้า 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง ได้อันดับที่ 23 จาก 108 สถาบันทั่วประเทศ และได้อันดับที่ 2 จากมหาวิทยาลัยในภาคใต้ ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20174716221.doc
20174716222.jpg
20174716223.jpg
20174716224.jpg
 
ทีมงาน