หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ร่วมใจปลูกป่าชายเลน
เมื่อวันที่ 06/02/2560    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และ Prof.Shigera Kato จาก Seikei University ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและผู้ประสบเหตุอุทกภัย โดย Mr.Kazuo Sano President Interior Industry Company and Shizuoka Tachibana Lions Club ณ หาดสระบัว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2017261781.doc
2017261782.jpg
2017261783.jpg
2017261784.jpg
 
ทีมงาน