หัวข้อ :  ลูกมะหาด สุดปลื้ม รางวัล “นักศึกษารางวัลพระราชทาน”
เมื่อวันที่ 25/12/2554    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ลูกมะหาด สุดปลื้ม รางวัล “นักศึกษารางวัลพระราชทาน” ปลาบปลื้มใจกันถ้วนหน้า เมื่อนักศึกษาคนเก่งจาก ม.หาดใหญ่ นายพัฒนพงค์ ศรีน้อย หรือเค้ก นักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาจากภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2553 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายพัฒนพงค์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจมากๆ ไม่คิดว่าจะได้รับรางวัลนี้ ถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าที่สุด เป็นเหมือนของขวัญจากในหลวงที่พระราชทานเป็นกำลังใจแก่นักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักศึกษาสม่ำเสมอ และรางวัลนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ตนมีกำลังใจในการเรียนและการทำกิจกรรมต่อไป นายพัฒนพงค์เล่าว่า ตนสนใจการทำกิจกรรมมาตั้งแต่เด็กๆ เรียกว่าเป็นนักกิจกรรมตัวยงก็ว่าได้ จนได้รับทุนกิจกรรมให้เข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสและสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ โดยเลือกเรียนในคณะนิเทศศาสตร์ เพราะมองว่าปัจจุบันเทคโนโลยีทางการสื่อสารเติบโตอย่างรวดเร็วและทำให้โลกทันสมัยขึ้น ในขณะเดียวกันสื่อต่างๆก็มีอิทธิพลต่อความคิดของคนทั้งในทางบวกและทางลบ ตนอยากมีส่วนช่วยชี้นำให้คนคิดทำในสิ่งดีๆ และมีประโยชน์ต่อสังคม ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้นายพัฒนพงค์ได้รับรางวัลจากโครงการต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัลชนะเลิศ “โครงการสร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA” ด้วยผลงานโครงการ “เกาะสะอาด ปราศจากมลพิษ ชีวิตเป็นสุข”, รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทกิจกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2553 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) รางวัลโครงการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของรัฐบาลดีเด่นในโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 5 จากสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งการเรียน เพราะล่าสุดผลการเรียนของพัฒนพงค์สูงถึง 3.24 หนุ่มนักกิจกรรมคนนี้กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า สำหรับเขาแล้ว “อุปสรรค คือ แรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ หากเราผ่านอุปสรรคไปได้ เราก็จะเจอกับชัยชนะที่แท้จริง” ซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จนี้นายพัฒนพงค์มีครอบครัวเป็นกำลังใจที่ดี รวมถึงมีโอกาสดีที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการและด้านกิจกรรม ทำให้นายพัฒนพงค์ค้นพบโอกาสและได้รับการส่งเสริมให้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ จนประสบความสำเร็จในวันนี้.
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2011122523301.doc
2011122523302.jpg
 
ทีมงาน